چگونه با کودکان درباره زندانی شدن والدین صحبت کنیم؟

تصویر: کودکی در کمپی در ایالت ویرجینیا،‌ آمریکا، برگزار شده برای کودکان دارای والد زندانی- تابستان ۲۰۱۸؛ عکاس: حامد فرمند

زمانی که بیم زندانی شدن والدین می‌رود، احضاریه برای اجرای حکم به دست آن‌ها می‌رسد یا والد در حضور یا غیاب کودک دستگیر می‌شود، زندانی شدن والدین را چطور برای کودک توضیح دهیم؟ چه نکاتی برای والد یا نگهدارنده کودکی که بیرون از زندان است در مواجهه با کودکان در سنین مختلف می‌تواند راهگشا باشد؟