کودکان و تبعیض مبتنی بر قومیت

عکس: تعدادی از بومیان کانادا در حال اجرای موسیقی محلی؛ کنفرانس بین‌المللی آموزش حقوق بشر، مونتریال، کانادا؛ ۲۰۱۷ میلادی؛ عکس از: حامد فرمند

حوادث تلخ اخیر (اسفند ۱۴۰۰ – قتل سوختبران) در سیستان و بلوچستان، بار دیگر موضوع تبعیض مبتنی بر قومیت را پیش کشید؛ تبعیضی که گروهی از فعالان و البته حاکمیت جمهوری اسلامی آن را انکار می‌کنند. به عنوان فعال حقوق کودک که از منظر عدالت‌اجتماعی به آسیب‌ها نگاه می‌کنم، به این موضوع با تمرکز بر کودکان خواهم پرداخت.