کتاب، فیلم، پادکست

معرفی کتاب «جای خالی مامان»؛ تجربه شنیده نشده کودکان زندانیان

ابتدا تشکر می‌کنم از شورای بهرنگ و کانون دموکراتیک ایرانیان دالاس برای برنامه ریزی و اجرای این برنامه
با اهمیت. همچنین سپاس ویژه‌ام رو تقدیم می‌کنم به خانم دکتر قهاری برای ارایه این تحقیق ارزشمند که به گمان من فصل تازه‌ای است در ادبیات روانشناسی دنیا در حوزه آثار زندان، اعدام و خشونت بر کودکان زندانیان.

«جای خالی مامان»؛ احساس بی واسطه کودک یک زندانی

اگر می‌خواهید دنیای بیرون از زندان را از زاویه دید کودک ببینید، احساسات کودک یک زندانی را بدون قضاوت، از زبان خودش بشنوید و با قضاوت‌ها، ترس‌ها، حس‌ها و ناراحتی‌های یک کودک با تجربه زندانی شدن والدین‌ش بدون واسطه آشنا شوید، کتاب «جای خالی مامان» را پیشنهاد می‌کنیم.