اخبار عمومی

بررسی راهکارهای حمایت از فرزندان زندانیان در نشست قوه قضاییه و دولت

در نشست مشترک رئی261506_635591670852286838_lس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با وزیر آموزش و پرورش نحوه همکارهای مشترک برای حمایت از خانواده های زندانیان به ویژه دانش آموزانی که والدینشان در زندان هستند مورد بررسی قرار گرفت.

عزیز٬ کودک چهارساله ایزدی

عزیز٬ کودک چهارساله ایزدی٬ که هفته گذشته در بیابان های نینوا توسط گروه های مبارز کرد پیدا شده بود٬ در بیمارستان در گذشت. او٬ که بینایی چشمانش را در اثر تابش مستقیم خورشید بر آن ها٬ از دست داده بود٬ توسط خانواده اش در بیابان رها شده بود.

تعطیلات غم انگیز دختر نه ساله

دختر نه ساله ای که با خانواده اش برای تعطیلات به آریزونا سفر کرده بود٬ در حال تمرین تیر اندازی با یوزی٬ مربی خود را به صورت اتفاقی کشت.

این دختر٬ که نامش هنوز فاش نشده٬ در حال تیر اندازی با یوزی بود٬ که اسلحه اش به حالت خودکار درآمد و از کنترلش خارج شد.

مسئولیت کودکان در برابر تجاوز جنسی

در حالی که در اغلب کشورها و تقریبا تمامی قوانین و حقوق مربوط به کودکان٬ تنها کسی که در موضوع برقراری رابطه جنسی با کودک٬ مسئول شناخته می شود٬ فرد متجاوز است٬ دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران با اشاره به ماجرای تجاوز ناظم به شش کودک دبستانی گفت معتقد است برخی از این روابط٬ با گرایش دو طرفه بوده است.

استفاده از کودکان برای رسیدن به اهداف سیاسی

UseChildren4آیا تفاوتی است بین استفاده از کودکان برای اهداف سیاسی -توسط مخالفان ما- و استفاده از آن ها برای دستیابی به اهداف سیاسی خودمان – هرچند این هدف٬ آزادی سیاسی خانواده آن کودکان باشد-؟