تحقیقات

مروری بر مادران زندانی سیاسی – تیرماه ۱۳۹۷

در حال حاضر (اول جولای ۲۰۱۸، ۱۰تیر ۱۳۹۷) و بر اساس داده‌های موجود در اطلس دیجیتال زندانیان سیاسی در ایران (تهیه شده توسط موسسه اتحاد برای ایران) و طبق پژوهش انجام شده در تاریخ ۱جولای ۲۰۱۸، ۸۴۴ زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی نگهداری می‌شوند.